Zprávy o činnosti sboru si můžete stáhnout. Za rok 2020 zde pdf a za rok 2021 tady pdf .