Jednotka vlivem silného větru vyjížděla dne 9.2.2016 po 23. hodině ke spadlému stromu přes hlavní komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o 3 stromy, z nichž jeden byl zavěšen nad cestou. Jednotka ve spoluprá... více

  Jednotka vyjela dne 13.2.2016 v 15:39 na odstranění spadlých stromů přes cyklostezku vedoucí směrem na Ostravici. Po odstranění dvou spadlých stromů se jednotka vrátila na stanici před sedmnáctou hodinou. VZ – Kubala Radek ST &... více

  Naši mladí hasiči se letos poprvé v tomto roce zúčastnili pohárové soutěže, která se konala na Pstruží a jednalo se o soutěž v hasičské všestranosti. Ikdyž na tréninku nebylo moc prostoru k natrénování této disciplíny, jeli... více

  Jako každý rok se na Výroční valné hromadě okrsku číslo 11. vyhodnocoval okrskový pohár mladých hasičů. Naši mladí hasiči nezůstali vzadu a tak jako každý rok mohla naše paní starostka O. Adámková převzít poháry za 1. mí... více

  Náš sbor byl vylosován v soutěži Dobráci roku, kterou pořádá Český rozhlas. Nyní jsme se kvalifikovali do krajského kola, ve kterém bude rozhodovat počet sms hlasů. V případě, žebychom získali nejvíce sms hlasů, Český rozhl... více

  Dne 12.3.2016 se pod naší záštitou, díky organizaci L . Žáka a R. Kubaly, uskutečnilo taktické cvičení okrsku Frýdlant n. O.Námětem cvičení byl požár nízké budovy, tedy požár školních dílen místní ZŠ. Na místo se sjelo ... více

  Děkujeme všem, kteří utratili pár korun a podpořili nás v soutěži Dobráci roku 2016. Výsledky bohužel zatím nevíme a dozvíme se je až 10.6.2016. Ať to dopadne jak to dopadne, děkujeme za podporu a jsme moc rádi, že se najdou lid... více