Dne 7.4.2017 od 16:00, 8.4. od 08:00 a 9.4.2017 od 08:00 bude probíhat sběr železného šrotu. V rámci této akce bude probíhat úklid hasičské zbrojnice. Prosíme všechny členy, aby si udělali volno a této akce se zúčastnili, jelikož... více

  Dne 22.4.2017 se uskuteční tradiční výšlap družebních sborů Nové Vsi, Tísku a Opatovic. Letos pořádá výšlap sbor z Tísku. Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit, nechť svojí účast potvrdí Lumíru Literákovi na čísle 60... více

  Opět se nám blíží termín již tradičního badmintonového turnaje pro členy a příznivce našeho sboru. Začínáme ve 14 hodin 25.3.2017. Hrát se bude čtyřhra na dvě hřiště v ZŠ Nová Ves. Dvojice, která již ví, že bude hrát,... více

  Dne 7.4.2017 od 16:00, 8.4. od 08:00 a 9.4.2017 od 08:00 bude probíhat sběr železného šrotu. V rámci této akce bude probíhat úklid hasičské zbrojnice. Prosíme všechny členy, aby si udělali volno a této akce se zúčastnili, jelikož... více

  Výšlap družebních sborů v Tísku se uskuteční 22.4.2017. Odjezd od zbrojnice je v 7:00. Zájemci se mohou hlásit Lumírovi Literákovi na čísle 604612149. Pozvánka Zde