???????????????????????????????

Sláva vítězům

a

čest poraženým

 

děkujeme za účast