Dne 18.4.2017 proběhlo školení naší zásahové jednotky v naší hasičské zbrojnici. Hlavním tématem bylo KPR a AED. KPR je zkratka pro Kardiopulmonální resuscitaci. Tato resuscitace je velice důležitá při záchraně života. Díky t... více