Dne 12.5. proběhlo taktické cvičení na požár travního porostu. Cvičení proběhlo úspěšně, s kladným hodnocením a bylo přínosem pro všechny členy jednotky.

Dne 17.7. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu. Jednalo se o vosí hnízdo na půdě rodinného domu.

Dne 31.7. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu. Jednalo se o vosí hnízdo v podhledu chaty s terasou.

Dne 4.8. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu. Jednalo se o sršní hnízdo na půdě rodinného domu.

Dne 10.8. byla naše jednotka vyslána k Požáru lesního porostu. Bylo zjištěno, že se jedná o požár vzrostlého smrku, který vzplanul úderem blesku, ale byl uhašen deštěm před příjezdem jednotky.

Dne 16. 9. 2015 v 17:27 vyjela jednotka k požáru stodoly a přilehlého obytného stavení v naší části obce. Jednotka dorazila na místo jako první a započala s hasebními pracemi, i přesto, že jednotka nedisponuje CAS, díky bazénu mohla pou... více

  Jednotka vlivem silného větru vyjížděla dne 9.2.2016 po 23. hodině ke spadlému stromu přes hlavní komunikaci. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o 3 stromy, z nichž jeden byl zavěšen nad cestou. Jednotka ve spoluprá... více

  Jednotka vyjela dne 13.2.2016 v 15:39 na odstranění spadlých stromů přes cyklostezku vedoucí směrem na Ostravici. Po odstranění dvou spadlých stromů se jednotka vrátila na stanici před sedmnáctou hodinou. VZ – Kubala Radek ST &... více

  Dne 12.3.2016 se pod naší záštitou, díky organizaci L . Žáka a R. Kubaly, uskutečnilo taktické cvičení okrsku Frýdlant n. O.Námětem cvičení byl požár nízké budovy, tedy požár školních dílen místní ZŠ. Na místo se sjelo ... více