Sraz mladých hasičů na soutěž do Nýdku 6.6.2015 bude v 11:00. Návrat do 15:00. Prosíme aby děti byly po obědě. (start 7,11,14) Sraz mladých hasičů na soutěž na Ostravici 7 .6.2015 bude v 9:00 Návrat do 12:00. Sraz mladých hasičů na sou... více

Dne 5.6.2015 se 4 zástupci zásahové jednotky SDH Nová Ves a 1 členka SDH Nová Ves zúčastnili pravidelného darování krve organizovaného SDH Nová Ves. Děkujeme

Dne 17.7. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu. Jednalo se o vosí hnízdo na půdě rodinného domu.