Školení zásahové jednotky se uskuteční 24. 4. 2015 od 18:30 hodin v hasičské zbrojnici.

Témata:

  • Předání funkce velitele JSDH starostkou města
  • Údržba osobních ochranných prostředků ve vybavení jednotky
  • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
  • Obsluha přidělených spojových prostředků
  • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů

Úkoly z minulého školení:

  • Rozdělení osobních ochranných prostředků

Zve Radek Kubala