Sraz mladých hasičů na Lučinu v hasičské zbrojnici v 8:30 hod.