Dne 4.8. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu.

Jednalo se o sršní hnízdo na půdě rodinného domu.