Dne 31.7. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu.

Jednalo se o vosí hnízdo v podhledu chaty s terasou.