ORGANIZACE SBORU

FUNKCE ČLENŮ SBORU

Starosta
 Náměstek
 Velitel
 Olga Adámková  Radomír Kubala  Radek Kubala
 _
 Hospodář
 Jednatel
 Referent MTZ
 Kristína Bystřická  Tomáš Sysala  Ing .Tomáš Kubala
 _
 Strojník
 Kronikář
 Referent ochrany obyvatelstva
 Pavel Švrčina  Jan Fuciman  Ota Myslikovjan
 _
 Referent mužů
Referent žen
 Referent prevecne a vých. činnosti
 Tomáš Kocich  Petra Adámková  Libor Žák
 _
 Org. referent sboru
Zástupce velitele
Vedoucí kolektivu MH
Lumír Literák  Marek Fuciman  Ing . Pavel Blažek
 _
Člen
Člen
Člen
Radim Drábek Stanislava Foldynová Jan Drábek
_
Kontrolní a revizní rada
 Předseda
Člen
Člen
 Marie Myslikovjanová  Jiří Mazal  Václav Šmíra

ZE ZÁSAHU

  • Hašení
  • Vyproštění
  • Čerpání

nEVÁHEJ

STAŇ SE TAKÉ HASIČEM A POMÁHEJ

volej

+420 558 678 580