s tímto programem:

1 – Zahájenívybor
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Volba nového Velitele SDH Nová Ves
6 – Shromáždění delegátů SDH FM
7 – Příprava Výšlapu
8 – Příprava sběru žel. šrotu.
9 – Příprava ŠMM
10 – Diskuse
11 – Závěr
2.
Jiří Mazal slaví tento měsíc významné životní jubileum, gratulujeme. Po schůzi jsme s ním narozeniny oslavili.

3.
Od Města Frýdlant n./O. jsme konečně dostali povoleni, umístit na budovu zbrojnice nápis „Hasičská zbrojnice“, který kdysi překryla nová vrata garáže.

4.
Na soutěžích už konečně budeme mít opravenou časomíru. Snad už žádné trojky :-).

5.
Výbor zvolil za nového velitele SDH Nová Ves Radka Kubalu.
Starostka Olga Adámková poděkovala Liboru Žákovi za 16-ti letou práci pro sbor.
Radek Kubala poděkoval za důvěru a bude se snažit důvěru nezklamat.

7.
Brigáda bude na úklid a všechny přípravy 17.4. v 16:00 hod. Bude se i vařit. Na sobotu potřebujeme co nejvíce lidí, ráno a odpoledne k obsluze.

8.
Sběru žel. šrotu bude 24.4 v 16:00 hod a 25.4. 09:00 hod.

9.
Na Štít Maryčky Magdonové nakoupíme ceny pro každé družstvo.

10.
Díky S. Foldynová a L. Foldynové bylo podáno daňové přiznání. Díky.

11.
Další schůze bude 27.4.2015 od 19:00.