Dne 10.8. byla naše jednotka vyslána k Požáru lesního porostu.

Bylo zjištěno, že se jedná o požár vzrostlého smrku, který vzplanul úderem blesku, ale byl uhašen deštěm před příjezdem jednotky.