s tímto programem:

1 – Zahájenívybor
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Příprava akce Rozsvěcování vánočního stromu a adventní trhy
6 – Příprava VVH
7 – Informace ze schůze okresu
8 – Diskuse
9 – Závěr

 

5.

Prodávat budeme jen v pátek, v sobotu máme výroční valnou hromadu.

6.

Schůzi bude řídit Libor, videa a kulturní vložka budou, Lumír Literák ml. udělal hezké video dětem.

Účty Staňe do 12.11. pak bude revize účtu.

7.

Požární sport byl ministerstvem školství uznán za sport a budeme snad dostávat i dotace.

V poháru starosty OSH se naši muži umístili na 16tém místě ženy jsou 14té.

Musíme si pořídit vlastní poštovní schránku u zbrojnice.

8.

Zhodnotili jsme PS-8 cup, poděkování za práci i účast.

Projednali jsme plán akcí na příští rok.

Kdo má zájem jet na VVH do Tísku 21.11. ať se ozve Liborovi.

13.12. bude tradiční turnaj v Bowlingu, startovné 30Kč všichni jsou zváni.

Snažíme se přispívat informacemi do Frýdlantských novin. Každému by měly chodit do schránky. Komu nechodí, ať dá vědět Tomovi K.

Do konce listopadu by měla být rekonstrukce hasičárny ukončena. Bude potřeba ve zbrojnici uklidit.

Příští týden se pokácí strom v rohu u uďáku.