Dne 17.7. 2015 byla naše jednotka vyslána k likvidaci hmyzu.

Jednalo se o vosí hnízdo na půdě rodinného domu.