s tímto programem:

1 – Zahájení
2 – Jubilea
3 – Došlá poštaschuze4
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Hodnocení výšlapu a šrotu
6 – Příprava ŠMM
7 – Diskuse
8 – Závěr

 

5.

Musíme zlapšit vztahy s družebními sbory naší účastí na jejich soutěžích. Úkol pro družstva mužů nad 35 a 50 let.

6.
Byl schválen nákup teplometu, který v případě nepříznivého počasí na Štítu Maryčky Magdonové, vytopí stan na příjemnou teplotu.

7.

Výbor schválil přijetí Marka Fucimana do výboru SDH Nová Ves.

Členové zasahové jednotky, buďte ve střehu. Bude námětové cvičení.