Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi
si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník tradičně netradiční soutěže v požárním útoku

PS–8 Cup,

která se uskuteční 26. září 2015 od 13:00 v areálu hasičské zbrojnice.
Tato soutěž je konaná pod záštitou Města Frýdlantu nad Ostravicí.

V průběhu soutěže bude brán zřetel na
umělecký dojem a originalitu soutěžních družstev.

Občerstvení v areálu je zajištěno pořadatelem, který se těší na Vaši účast

Propozice si už můžete stáhnout zde ve formátu doc nebo .pdf

_____________________________________________________________________PS-8cup

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi

si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník tradičně netradiční soutěže

PS–8 Cup

, která se uskuteční 26. září 2015 v 13:00.

Tato soutěž je konaná pod záštitou Města Frýdlantu nad Ostravicí.

disciplína:

 

Netradiční požární útok prováděný v 7 členech, tvořený:

3 krátké savice, požární stříkačka PS 8, 4 hadice C (10m), 2 hadice B (10m), 2 proudnice, sací koš, rozdělovač (nářadí jednotné, stroj může být vlastní)

 

popis trati:

 

Základna (čára) pro umístění nářadí mimo PS 8 ( v areálu )

Cca 5m od základny je v dosahu nadzemního vodního zdroje PS 8

Ve vzdálenosti cca 15m od PS 8 překážka pro protažení hadic

Možná další úprava pro zpestření, dohodnutá na nástupu

Povrch tráva/škvára

 

soutěžící:

 

Bez rozdílu kategorie, pohlaví, věku, příslušnosti a orientace.

Soutěžící smí startovat pouze v jednom družstvu.

V případě účasti družstva bez tématického převleku, penalizace možná.

 

doplňující informace:

 

Startovné 100Kč

Obsluha stříkačky bude neznalým vysvětlena před soutěží

Soutěžící startují na vlastní nebezpečí

Orientační dechové zkoušky závodníků …… nehrozí

Dle počtu zúčastněných družstev a počasí se může soutěž konat na více kol

 

závazný termín přihlášení 20.9.2015:

Lze telefonicky u p. Libora Žáka, tel. 604791286.