Dne 16. 9. 2015 v 17:27 vyjela jednotka k požáru stodoly a přilehlého obytného stavení v naší části obce. Jednotka dorazila na místo jako první a započala s hasebními pracemi, i přesto, že jednotka nedisponuje CAS, díky bazénu mohla použít k hašení PS12. Celková škoda převýšila 1 mil. korun, avšak uchráněné hodnoty byly kolem 5 milionů korun. Jednotka se vrátila na hasičskou zbrojnici až v ranních hodinách následujícího dne. Vše zúčastněným zasahujícím hasičům patří veliké poděkování.

Velitel JSDH Radek Kubala

Více zde: požár