s tímto programem:

1 – Zahájenívybor
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Hodnocení VVH
6 – Příprava plesů
7 – Diskuse
8 – Závěr

 

3.

Jsme pozváni na VVH do Frýdlantu a do Bystrého.

4.

Je třeba na příští schůzi vyřešit problém s nefunkční časomírou.

6.

Výzdoba ve čtvrtek 21.1. v 17:30.

Kuchyň 22. a 23.1. od 10:00.

7.

15.1. od 18:00 a 16.1. od 09:00 bude brigáda v hasičské zbrojnici. Účast všech členů je nutná. Musíme dodělat úklid po rekonstrukci!!!

Frýdlantské noviny by měly docházet 28 každého měsíce +3dny každému obyvateli Nové Vsi do schránky, jestli nedojdou ozvat se Tomovi.

Čeká nás zateplování zbrojnice.