Propozice si už můžete stáhnout zde ve formátu doc nebo .pdf

Sbor dobrovolných hasičů v Nové Vsi

si Vás dovoluje pozvat na 39. ročník soutěže mladých hasičů o

sdhnovaves_logoŠTÍT sdhnovaves_logo

MARYČKY MAGDONOVÉ

která se uskuteční 7. května 2016 v 8:30.

Soutěž je 2. kolem MSL-MH 2016

Zároveň proběhne i 11. ročník

Memoriálu Pavlíny Milatové,

družstev starších žáků.

Přijďte si vyzkoušet a porovnat Vaše umění na naší trati.

nova trat + msl mh

Velice se těšíme na Vaši účast.
Pro diváky připraveno bohaté občerstvení.
www.sdhnovaves.cz

Soutěž je pořádána za finančního přispění města Frýdlantu nad Ostravicí.

místo:

v areálu hasičské zbrojnice SDH Nová Ves

časový harmonogram:

od 8:30 hodin – prezentace družstev
9:00 – zahájení soutěže

kategorie:

mladší žáci
starší žáci
MINI (r.n.2009-2016 včetně)

disciplína:

požární útok dle MSL-MH na sklopné terče

potřebná výzbroj:

PS-12, 2 ks savic, sací koš, 2x hadice B, 4x hadice C,
2x proudnice C, rozdělovač
stejnokroj a přilba

odměny:

Prvních 5 družstev obdrží věcné ceny.
Vítěz zároveň získá putovní pohár, který je majetkem
SDH Nová Ves, a v den následujícího ročníku jej vrátí.
Ceny podléhající zkažení nevyzvednuté při
předávání cen, propadají pořadateli.

upozornění:

každé družstvo soutěží na vlastní nebezpečí
proti rozhodnutí hlavního rozhodčího není odvolání
soutěž končí po ukončení útoku posledního přihlášeného družstva

MINI:

povoleny hadice D, C a malé rozdělovače a proudnice
povolena pomoc pouze jednoho vedoucího

trať:

povrch tratě travnatý, oproti minulým létům srovnaný
základna včetně náběhu – zámková dlažba
u terčů koberce
terče seřízeny na 5kg

pravidla:

Dle MSL-MH 2016 na www.mslmh.cz

upozornění z pravidel:

povoleno půjčování 2 závodníků (z A do B zakázáno)
klouby v rozvaděči PS12 musejí být funkční
koš s funkčním závitem 360° na příslušné savici
nářadí se bude kontrolovat na přípravné základně
nesportovní chování na trati = diskvalifikace

startovní pořadí:

Dle podpisu vedoucího (instruktora) na prezentaci.
Prezentace otevřena od 8:30.
Předběžné startovní pořadí je možné předem domluvit.
Družstvo nepodepsané 5 družstev před svým domluveným startem, bude startovat na konci aktuálního pořadí
(počítejme cca 5min. na družstvo, takže 10. startující družstvo bude nejpozději v 9:25 na Nové Vsi).
Družstvo nenastoupené na pokyn na přípravnou základnu,
bude startovat na konci aktuálního pořadí.
Nenastoupené družstvo nahrazuje připravené družstvo i mimo domluvené startovní pořadí (dle příjezdu).

kontaktní osoba:

Petra Adámková, 723477409, adamkova-petra@seznam.cz
Kontaktovat můžete od 19:00

sdhnovaves_logomsl mh