s tímto programem:

1 – Zahájenívybor
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Příprava Plesů
6 – Diskuse
7 – Závěr
6.

Velitel Radek Kubala informoval o nákupu pozemku v blízkosti hasičské zbrojnice zásahového auta. Musíme vyřešit výstavbu garáže + skladovacích prostor.

Výbor projednal usnesení z VVH