s tímto programem:

vybor

 

1 – Zahájení
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Hodnocení plesů
6 – Příprava Badmintonu
7 – Diskuse
8  – Závěr

 

 

5.

Zvažujeme přesun Maškarního karnevalu na sobotu.

6.

Badminton bude ve škole 25.3. od 14 hodin.

7.

7 – 9. dubna bude velká brigáda, během které proběhne sběr železného štotu a úklid v hasičárně po rekonstrukci.

Účast všech členů je nutná. Nemáme zatím na zbrojnici vývěsku. Řekněte to všem!

Koupíme nový putovní pohár na PLH.

Zájemci o účast na Výšlapu v Tísku, který proběhne 22. dubna. Nahlaste se do 2. dubna u Lumíra.

Členem našeho sboru se stal Petr Zátopek a Christopher Boardman.