O uplynulém víkendu si naši členové mákli. Nejenom, že jsme pořádali sběr železného šrotu, kterého jsme nasbírali po celé Nové Vsi celé dva kontejnery, ale minulý týden ve čtvrtek se konečně ukončily práce na zateplování hasičárny, proto se mimo jiné i uklízelo. Celá hasičárna je vymydlená a vyprášená. Nyní máme zase funkční hasičskou zbrojnici. Díky velice hojné účasti, byly práce již sobotním večerem ukončeny. Nově máme zrekonstruovanou zasedací místnost, která je chloubou všech věkových kategorií našeho sboru. Zbývá ještě pár nedodělků, které se během týdne dodělají.

V závěru bych velice rád poděkoval Městskému úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, který celou rekonstrukci zafinancoval a zprostředkoval – především pak p. Balharové a p. Kokešové, pracovnicím stavebního úřadu, panu Ing. Lyskovi, který prováděl důkladný stavební dozor. Poděkování patří rovněž také všem členům, kteří se rekonstrukce zúčastňovali po celou dobu, především starostce SDH p. Olze Adámkové, Karlu Adámkovi, Petře Adámkové, Liboru Žákovi a dalším, kteří přiložili ruku k dílu.

WP_20170408_16_47_04_Pro WP_20170408_16_46_55_Pro WP_20170408_16_46_51_Pro WP_20170408_16_46_48_Pro WP_20170408_11_53_10_Pro WP_20170408_11_53_04_Pro WP_20170408_16_50_57_Pro WP_20170408_16_50_48_Pro WP_20170408_16_50_09_Pro WP_20170408_16_50_06_Pro WP_20170408_16_49_45_Pro