V sobotu 26. 8. 2017 sraz MH na noční soutěž v Oprechticích v 19:00 hodin v hasičské zbrojnici.

Návrat mladých hasičů cca mezi 11 a 12 hodinou večerní.

Děti budou rozvezeny do svých domovů.