s tímto programem:

vybor

 

1 – Zahájení
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Příprava VVH
6 – Příprava na Rozsvěcování vánočního stromu
7 – Schůze starostů
8 – Diskuse
9- Závěr

 

6.

24.11. od 12 hodin.

Příprava (pečení rohlíčků atd. ) ve čtvrtek večer. Více u Olgy.

8.

Živé člověče nezlob se bude 15.12. od 17 hodin v tělocvičně. Soutěžit se bude taky s masovými roládami.

Projekce přímého přenosu ADHR bude 25.11. od 17:30 ve zbrojnici.

Každý pátek po dětech bude tělocvična přístupná i dospělým.

17.12. od 16:00 bude turnaj v bowlingu. Více u Marka nebo u Jendy.

8.12. bude zakončení sezóny ZJ.

Kdo máte zájem jet na VVH Tísku 25.11. ozvěte se Liborovi.

Zájemci o účast na VVH Opatovic 16.12. volejte Raďovi.