Již mnohokrát jsme se mohli přesvědčit, že hasiči z Nové Vsi dokážou přijmout každou výzvu, a to nemluvíme jen o dospělých, ale hlavně o mladé generaci. Nejednou jsme se zmiňovali o zásahové jednotce, která dělá čest sboru, ale také o lidech reprezentujících sbor na soutěžích v požárním útoku. Členové Sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi se také pra-videlně podílí na akcích pořádaných městem Frýdlant nad Ostravici. Nesmíme opomenout novoveský „hasičský potěr“ – nejmladší generaci sboru. Letos se po-čet mladých hasičů ustálil na 45, což je bezmála polovina členské základny. Je tak nejpočetněj-ším sborem s mladými hasiči v okolí. Jejich čin-nost je během každého roku velmi bohatá jak na zážitky, tak i na sportovní výkony. V současnosti se mladí hasiči z Nové Vsi pravidelně účastní Moravskoslezské ligy mladých hasičů. Tato celosezonní soutěž, která se skládá z pohárových soutěží v po-žárním útoku, má svou mnohaletou tradici. Novoveští hasiči z řad dětí patří každoroč-ně k favoritům této prestižní soutěže. První úspěchy v soutěži se datují již k roku 2008, kdy se při první novoveské účasti podařilo zvítězit v kategorii mladších i starších žáků. Letošní, již 11. sezona, skončila pro děti z Nové Vsi vítězně. Dvě družstva starších žáků se umístila na 1. a 2. místě, což lze považovat za fenomenální výsledek. V kategorii mlad-ších žáků získala Nová Ves krásné 6. místo z celkového počtu 19 družstev. V neděli 13. října 2019 se starší žáci zúčastnili soutěže s názvem Superpohár v požárním útoku, který pravidelně organizuje Sbor dobrovol-ných hasičů v Ludslavicích na Kroměřížsku. Tato soutěž se pořádá jen pro zvané sbory s nejlepšími výsledky. Vedle bohaté sezony, která obsahuje 15 ligo-vých kol se novoveské děti představují také na soutěžích pořádaných okolními sbory. Mimo sportovní sezonu se mladí hasiči z Nové Vsi zúčastňují akcí, které pro ně pořádají vedou-cí mládeže. Letos na konci srpna se již poně-kolikáté uskutečnilo soustředění v hasičské zbrojnici pod vedením Radima Švrčiny, Pavla Blažka a Petra Zátopka. Během čtyř dnů se děti vypravily na turistický výlet na Pustevny, vyzkoušely svou zdatnost v Lanovém centru Opičárna na Ostravici, navštívily Technické muzeum v Kopřivnici a zúčastnily se také noč-ní soutěže v Oprechticích. Pro odvážné byla připravena i oblíbená stezka odvahy. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem za podporu a pomoc při organizaci a vedení mla-dých hasičů. Poděkování patří rodičům, kteří nás podporují a pomáhají s přepravou dětí a tolerantním partnerům, kteří nás v této činnosti podporují.