Naše jednotka se samozřejmě podílí na řešení aktuální situace, která se dotýká pravděpodobně nás všech. Nejen, že jsme prováděli činnosti spojené s infomrováním obyvatelstva, ale také jsme rozdávali u obchodního domu roušky našim spoluobčanům v důchodovém věku.

Tímto bych chtěl poděkovat firmě Sky paragliding , Janě a Kamči Srubkovým za ušití roušek.

Rovněž děkuji členům jednotky za jejich aktivní přístup v této situaci.