Dne 5.4.2020 krátce před 17 hodinou vyjížděla jednotka k požáru tůjí o rozloze cca 10m2. Jednotka i přes svůj brzký výjezd a dojezd na místo, nemusela provést hasební zásah, jelikož byl požár uhašen majitelem. Jednotka společně s HZS F-M a JSDH Frýdlant n. O. předala místo požářiště majiteli.

Důležité je poznamenat, že jednotka byla místě události za necelých 8 minut od nahlášení události v počtu 5 členů a dalších šest členů čekalo na pokyny na hasičárně, zda nebude nutné posílit naší jednotku na místě. Je tedy třeba všem členům poděkovat.