Naše jednotka, díky zakoupeným prostředkům, dne 23. a 24.4. prováděla dezinfekci veřejných prostor. Jednalo se o dezinfekci autobusových zastávek ve Frýdlantu, na Nové Vsi, Na Lubně a na Nové Dědině. Celkem jsme  zdezinfikovali 18 zastávek. Dezinfekce byla provedena savem s vodou v poměru 1:10. Poté probíhala doba potřebná k likvidaci „bacilů“ na površích a následně jsme zastávky oplachovali vodou. Další den jsme prováděli dezinfekci laviček na veřejných místech, rovněž obdobným způsobem.

Činnost to byla poměrně náročná, obzvlásť pro kluky v ochránných oděvech, jelikož ač se to nezdá, dohromady jsme strávili na této činnosti cca 8 hodin.

Děkuji všem zúčastněným!!

bty bty bty bty bty bty bty bty