Naše jednotka společně s některými členy/členkami spolku  provedla ve dnech 22. a 23.4. distribuci roušek na některé části města. Jednalo se o ulice: Paseky, Nová Dědina, Generála Svobody, Lesní, Sokola Tůmy, F. Duši, Havlíčkova, Na Výsluní, Noremská, Podlesí, Ondřejnická, Beskydská, Dukelská a Sokolovská. Nebyl to lehký úkol, ale společně jsme to zvládli a na všechny požadované adresy jsme roušky zavezli.

Děkuji všem zúčastněným!!!!