Vzhledem k tomu, že se letos neuskuteční Valná hromada našeho sboru, musíme členské příspěvky vybrat jiným způsobem.

Příspěvky ( 200Kč dospělý a 150Kč mladý hasič) prosím doručte do konce roku přímo mi, nebo mi je můžete poslat po některém z aktivních členů sboru.

Také mi je můžete poslat na účet u ČSOB č.: 218108559/0300 . Do poznámky nezapomeňte napsat jméno hasiče jehož příspěvky platíte.