Touto cestou bychom rádi poděkovali MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., kde je sbor dobrovolných hasičů Nová Ves jejich členem. V roce 2020 jsme byli úspěšní s dotací ve výši 80% z uznatelných nákladů ve výzvě č. 3. z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu na projekt “ Vybavení sboru dobrovolných hasišů Nová Ves“. V rámci tohoto projektu jsou zakoupeny věci, které v souhrnu znamenají zlepšení podmínek pro výcvik hasičů a pořádání akcí pro veřejnost.

Děkujeme!!!!