s tímto programem:

vybor
1 – Zahájení
2 – Jubilea
3 – Došlá pošta
4 – Úkoly minulé schůze
5 – Hodnocení ŠMM
6 – Příprava PLH a oslavy 50let PLH
7 – Diskuse
9 – Závěr

 

 

 

 

7. Diskuse

V pátek 3.6. od 16h bude dětský den, kácení máje a vaječina. Večer špekáčky.

Výbor schválil nového člena Tomáše Kokeše

Ve čt 26.5. od 18h tréning 35 a 50+ na Malenovice.

Olga Adámková předala Václavovi Šmírovi stužku za 50let členství.