21.4.2023 proběhlo v Malenovicích taktické cvičení okrsku. Jednalo se o požár les. Naše jednotka byla na místě s oběma vozidly. Prováděli jsme hasební práce v lese pomocí D proudů, zkoušeli jsme vytvořit zásobu vody pomocí flexitanku. Druhé vozidlo bylo na čerpacím stanovišti a staralo se dálkovou dopravu vody hadicemi. Celému cvičení velel náš velitel jednotky Radek Kubala.

Zde je odkaz na fotografie od fotografky z Malenovic: ZDE a nebo od Pavela Chorobika: ZDE